U utorak, 5. studenog 2019. godine u 9 sati održat će se 69. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 68. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog Proračuna HBŽ-e za period 2020. – 2022. godina;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Glamoč;
 4. Razmatranje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa «Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji» utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalne potpore „Kapitalne potpore općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Projekta adrenalinski park „MI-VAL“, posebni oblici turizma, eko-agro proizvodnja na lokaciji „Miši-Trumača“ na području općine Livno;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o subvencioniranju linije javnog prijevoza za 2019. godinu i prijedloga Aneksa Ugovoru;
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanje financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2019. godine (Livno, Tomislavgrad, Drvar);
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava udruženjima građana za sufinanciranje iz Proračuna HBŽ za 2019. godinu;
 12. Razmatranje Izvješća rada Povjerenstva Programa javnih investicija Hercegbosanske županije;
 13. Razmatranje Konačnog izvješća o provedbi projekta CAN;
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju dodatnih sredstava za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektu Osnovna škola Drvar, a koji je uključen u projekt „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za 2019. godinu;
 15. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar;
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar
 17. Razmatranje Prijedloga rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije i razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i članova UV ZZO HBŽ;
 18. Razmatranje Prijedloga Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije za period od 2019.-2020. godine;
 19. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih
  sredstva iz tekuće pričuve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavu sezonskog cjepiva protiv gripe;
 20. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 21. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode- olujna bura u općini Tomislavgrad;
 22. Razmatranje prijedloga Odluke o plaćanju članarine Hercegbosanske županije za članstvo u Institutu Regija Europe ( u daljem tekstu IRE);
 23. Razmatranje prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta „Integrirani lokalni razvoj – ILDP III“ – uplata II. dijela sufinanciranja projekta;
 24. Tekuća pitanja