U ponedjeljak, 27. ožujka 2017. godine u 10 sati održat će se 68. sjednica Vlade Hercegbosanske županije.
Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 67. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Izvješća o radu i Pregled materijalno-financijskoga poslovanja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za  2016. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
4. Razmatranje plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
5. Tekuća pitanja.