U četvrtak, 9. ožujka 2017. godine u 9 sati održat će se 66. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 65. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje i davanja  Mišljenja na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o  odobravanju  prodaje imovine poduzeća i metodi privatizacije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti  na Odluku o ustupanju motornih vozila Ministarstva  unutarnjih poslova;
6. Razmatranje Informacije o pregovorima o kolektivnim ugovorima sa sindikatima u Hercegbosanskoj županiji;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju naknade Ispitnom Povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila, za mjesec siječanj i mjesec veljaču 2017. godine;
8. Razmatranje prijedloga Sporazuma o međusobnim odnosima u obavljanju djelatnosti odgoja i obrazovanja djece i mladeži s poteškoćama u razvoju;
9. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu amandmana na Ustav Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju privremenog člana Upravnog vijeća i prijedloga Rješenja  o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč;
11. Tekuća pitanja.