U petak, 3. svibnja 2019. godine u 9 sati održat će se 60. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 59. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Prihvaćanje Zapisnika sa 1. izvanredne sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 3. Prihvaćanje Zapisnika sa 2. izvanredne sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o popisu na dan 31. prosinca 2018. godine i razmatranje prijedloga Rješenja o isplati Središnjem popisnom povjerenstvu;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2019. godinu;
 7. Razmatranje prijedloga Odluka o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora Srednje škole Drvar;
 8. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava“ Kapitalne potpora zdravstvenim institucijama– Županijska bolnica Livno“ za 2017. godinu;
 9. Razmatranje Prijedloga Rješenja o imenovanju energetskog menadžera koordinatora Hercegbosanske županije;
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (Pozitivna lista lijekova HBŽ);
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2019. godinu;
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja i Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja;
 13. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2019. godinu;
 15. Razmatranje Izvješća o utrošenim sredstvima za Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno i Franjevački muzej „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2019. godinu;
 17. Razmatranje Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava za 2018. godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ;
 18. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška financijskih sredstava tekućih transfera za šport i kulturu za 2018. godinu;
 19. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u oblasti športa za 2019. godinu;
 20. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u oblasti kulture za 2019. godinu;
 21. Tekuća pitanja