zgrada vladeU ponedjeljak, 5. rujna 2016. godine u 9 sati održat će se 46. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 45. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje nacrta Memoranduma o razumijevanju vezano za tajnost i sigurnost podataka između Bosne i Hercegovine i Ureda Europske unije;
4. Razmatranje nacrta Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora – regresa za 2016. godinu;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju naknade Ispitnom Povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila, za mjesec srpanj 2016. godine;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju naknade Povjerenstvu za nadzor nad radom autoškola i Ispitnog Povjerenstva za polaganje ispita za vozača motornih vozila, za mjesec srpanj 2016. godine;
10. Razmatranje Izvješća o radu Ispitnog Povjerenstva za polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme i prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad;
11. Razmatranje Izvješća o radu Prvostupanjskog stručnog povjerenstva za utvrđivanje vrste i stupnja težine tjelesnog ili metalnog oštećenja, vrste psihičke bolesti, trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju, radne sposobnosti i razvrstavanje djece sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju i prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad;
12. Razmatranje Informacije o stanju poduzeća obuhvaćenih privatizacijom u Hercegbosanskoj županiji;
13. Razmatranje očitovanja na Konačno izvješće o financijskoj reviziji Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu;
14. Tekuća pitanja.