zgrada vladeU petak, 22. srpnja 2016. godine u 9 sati održat će se 44. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 43. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o Razvojnoj agenciji Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Uredbe o utemeljenju Stručne službe za upravljanje razvojem i europske integracije;
4. Razmatranje Izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
5. Razmatranje Programa rada Vlade Hercegbosanske županije za 2016. godinu;
6. Razmatranje prijedloga Aneksa ugovora o koncesiji i prijedloga Odluke o davanju ovlasti Ministarstvu gospodarstva za potpisivanje Aneksa ugovora o koncesiji;
7. Razmatranje prijedloga rješenja o imenovanju;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta „Unaprjeđenje uvjeta za razvoj malih sirana“ Livno;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o  subvencioniranju linija javnog prijevoza za 2016. godinu;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava- Udruženju stočara proizvođača mlijeka i mesa „Feniks“ iz Drvara;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Duhovno humanitarnoj udruzi „Kap ljubavi“;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju naknade Ispitnom povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila, za mjesec lipanj 2016. godine;
16. Razmatranje Izvješća o radu Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati farme i uvjeta za zaštitu i dobrobit životinja na farmama i prijedlog Rješenja o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade;
17. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa dodjele i kriterija raspodjele sredstava za sufinanciranje udruga građana iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
18. Razmatranje zahtjeva – Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa;
19. Razmatranje prijedloga Operativnog plana za implementaciju Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2016. – 2020.;
20. Tekuća pitanja.