U srijedu, 23. svibnja 2018. godine u 9.30 sati održat će se 40. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 39. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pregled materijalno-financijskoga poslovanja i Izvješće o radu Zavoda  upošljavanje Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja  do 31. ožujka 2018. godine;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik  o dopuni  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja  u 2018. godini;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o držanju pčela;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – za organizaciju natjecanja iz geografije za učenike srednjih škola Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje Informacije vezane za projekt CAN;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava- za sufinanciranje humanitarno-dobrotvorne večere „6. večeri Posavine u Hercegovini“;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Gimnazije Livno;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sufinanciranje ekskurzije učenika i nastavnika (za nacionalnu skupinu predmeta;
14. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika- doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli sredstava za nabavu ortopedskih pomagala Žarku Bošnjaku;
16. Tekuća pitanja