U srijedu, 16. svibnja 2018. godine u 9.00 sati održat će se 39. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 38. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za rad Policijskog odbora za policijske službenike;
4. Razmatranje Informacije o trenutnom stanju u Turističkoj zajednici HBŽ;
5.Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava“ Transfer udrugama građana“ i „ Transfer udrugama građana – Crveni Križ Hercegbosanske županije i invalidne osobe“ za 2017. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer udrugama građana –Crveni Križ HBŽ i invalidne osobe utvrđenog Proračunom HBŽ za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
8. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju  privremenog člana Povjerenstva  za koncesije Hercegbosanske županije;
9. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika- doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2018. godine;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na tekst Protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji;
12. Tekuća pitanja.