U petak, 27. travnja 2018. godine u 8.30 sati održat će se 38. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 37. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca 2017. godine;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u svrhu nabave sigurnosnih golova za školske športske dvorane i otvorena igrališta u osnovnim školama;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
6. Razmatranje Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Direkcije za robne rezerve HBŽ;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete u općini Kupres;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa «Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji» utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
9. Tekuća pitanja.