zgrada vlade

U četvrtak, 12. svibnja  2016. godine u 9 sati održat će se 36. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 35. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o obrazovanju odraslih Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2016. godinu Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Hrvatskog vijeća obrane;
4. Razmatranje prijedloga Odluke za raspodjelu sredstava udrugama proizišlih iz Domovinskog rata Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje Programa rada za 2016. godinu Uprave za ceste Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje Plana i programa zaštite, izgradnje rekonstrukcije i odražavanja javnih županijskih cesta u 2016. godini i prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, izgradnje rekonstrukcije i odražavanja javnih županijskih cesta u 2016. godini;
7. Razmatranje prijedloga Rješenje o imenovanju privremenih članova Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o  odobravanju financijskih sredstava NK „Kamešnica“ Podhum;
9. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za pripremu i provođenje postupka za dodjelu namjenskih sredstava doznačenih iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša u Proračun Hercegbosanske županije;
10. Informacija o procesu EU integracija;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Tomislavgrad;
12. Tekuća pitanja.