zgrada vladeU četvrtak, 28. travnja 2016. godine u 9 sati održat će se 35. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 34. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Program rada za 2016.godinu Ministarstva  graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša;
3. Razmatranje Informacije o izradi Pedagoških standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih  sredstva Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za organiziranje „Sajma karijera Hercegbosanske županije“;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama;
6. Davanje autentičnog Mišljenja u svezi naknade troškova prijevoza djelatnika koji rade u institucijama Hercegbosanske županije, a imaju prebivalište izvan prostora Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstva „Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO HB“, podružnica Tomislavgrad;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstva centru Nova Nada;
9. Razmatranje Mišljenja na nacrt Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima korištenja sredstava iz „Tekuće pričuve“ Proračuna Hercegbosanske županije;
11. Tekuća pitanja.