U četvrtak, 7. travnja 2016. godine u 9 sati održat će se 32. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
zgrada vlade

1. Prihvaćanje Zapisnika s 31. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Zavoda za zapošljavanje Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje Programa rada Zavoda za zapošljavanje Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
5. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za suorganizaciju Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2016;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnost za imenovanje ravnateljice Srednje škole „Kupres“ iz Kupresa;
9. Razmatranje Izvješća o radu Ispitne komisije za stručni ispit stručnjaka zaštite na radu i prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad;
10. Razmatranje Izvješća o radu Ispitnog Povjerenstva za polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme i prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad;
11. Razmatranje Informacije o dugovanjima u zdravstvu u svezi opomene Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine;
12. Razmatranje prijedloga amandmana na prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu;
13. Razmatranje primjedbi i sugestija na Prednacrt Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju mjerodavnog ministarstva za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli u Hercegbosanskoj županiji;
15. Razmatranje i davanja komentara na prijedlog Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini;
16. Tekuća pitanja.