U petak, 2. veljače 2018. godine u 9 sati održat će se 27. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 26. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o Odluke o visini naknade za rad Povjerenstva za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja   otpadom Hercegbosanske županije za period 2018. – 2023. godina;
4. Razmatranje Rješenja o osnivanju Povjerenstva (stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za period 2018.-2023.godina;
5. Razmatranje prijedloga Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlasti za  potpisivanje Kolektivnog ugovora;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o subvencioniranju linija javnog prijevoza za 2018. godinu;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju sudskih presuda Ustavnog suda Federacije  BiH;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti  za zakup zgrade u Općini Glamoč za potrebe Policijske postaje Glamoč;
10. Razmatranje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije;
11. Razmatranje Informacije o pristupanju Hercegbosanske županije u Jadransko Jonsku Euro regiju i potrebi imenovanja osobe za potpisivanje svečane Izjave o pristupanju;
12. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju Mišljenja na Javnu politiku o zaštiti obitelji s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prednacrt zakona o podršci obiteljima s djecom u Federaciji BiH;
13. Zahtjev za odobravanje financijskih sredstava – Uprava za pitanja branitelja;
14. Zahtjev za odobravanje financijskih sredstava Planirasmo – ekološko  društvo „Borova Glava“;
15. Tekuća pitanja.