zgrada vladeU ponedjeljak, 25. siječnja 2016. godine u 10 sati održat će se 23. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 22. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Prednacrta Zakona o mirovinsko invalidskom osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, razmatranje i davanje mišljenja;
3. Razmatranje prijedloga Uredbe o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na području Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje Informacije o potrošnji lijekova u zdravstvenim ustanovama Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje Izvješća o radu i prijedloga Odluke o odobravanju naknade Ispitnom povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o signaturi akata Vlade Hercegbosanske županije i tijela županijske uprave za 2016. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Ugovora o osiguravanju bolničke zaštite za korisnike kojima je određen privremeni prisilni smještaj u zdravstvenoj ustanovi u izvanparničnom postupku i za korisnike kojima je izrečena mjera sigurnosti u kaznenom postupku;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju koordinatora;
9. Razmatranje izvješća o radu Povjerenstva za tehnički prijem izvedbenih radova na izgradnji bazne postaje Eminovo selo i prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Javne ustanove „Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka kao Nositelja izrade Prostornog plana Hercegbosanske županije za period 2008. – 2028. godina
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijske  pomoći;
12. Tekuća pitanja.