U četvrtak, 19. studeni 2015. godine u 9 sati održat će se 17. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 16. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;

2. Razmatranje nacrta Zakona o dopuni Zakona o sudskim pristojbama;

3. Razmatranje i davanja mišljenja na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja;

4. Razmatranje nacrta Memoranduma o tehničkoj suradnji – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;

5. Razmatranje Sporazuma o provedbi zajedničke javne nabave i prijedloga Odluke o pokretanju postupka zajedničke javne nabave i prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava roba;

6. Razmatranje prijedloga Odluke o ovlaštenju županijskom javnom pravobranitelju;

7. Razmatranje Akcijskog plana Vlade Hercegbosanske županije 2015.-2018. godina;

8. Razmatranje prijedloga odluka o prihvaćanju izvješća o realizaciji programa utroška sredstava: „Potpora stipendiranja studenata“, „Potpora-besplatni udžbenici“, „Kapitalne potpore osnovnim školama“, „Tekućih transfera za šport i kulturu“, „Financijskih sredstava Centru Nova nada“, „Financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studenskom centru u Mostaru i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru“ i „Potpore nižim razinama vlasti-prijevoz učenika“;

9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Master plan uređenja prostora oko Buškog jezera;

10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju dodatnih sredstava za potporu neprofitnim organizacijama – Agencija za privatizaciju;

11. Razmatranje Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu dokumenta „Strategija o borbi protiv korupcije u Hercegbosanskoj županiji“;

12. Razmatranje Izvješća o radu stručnih povjerenstva-Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;

13. Razmatranje Informacije o stanju /radu JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno;

14. Razmatranje Zahtjeva za jednokratnu potporu radijskih postaja na području Hercegbosanske županije;

15. Tekuća pitanja.