Danas, 05. studenoga 2015. godine u 9 sati održat će se 16. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 15. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o turističkoj djelatnosti;
3. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju glavnog računa u okviru Jedinstvenog računa riznice Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje Izvješća o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu izbora člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ispred Hercegbosanske županije i Preporuke s rang-listom kandidata i Rješenja o utvrđivanju prijedloga za člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar;
6. Razmatranje Izvješća o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu izbora člana Upravnog vijeća, Preporuke s prijedlogom rang-liste kandidata za izbor člana Upravnog vijeća i prijedloga Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i prijedloga rješenja o imenovanju privremenih članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres;
8. Razmatranje prijedloga Ugovora o obročnoj otplati duga za koju naplatu je određena ovrha;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju financijskih sredstva domovima zdravlja Livno i Tomislavgrad;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petru Galiću, za potpisivanje Sporazuma o isplati zaostale razlike za putne troškove za kalendarsku 2012. i 2013. godinu;
11. Razmatranje Izvješća o radu stručnih povjerenstva-Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima Hercegbosanske županije;
13. Razmatranje Programa javnih institucija Hercegbosanske županije 2016. – 2018. godine;
14. Razmatranje Informacije o stanju državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava iz Programa potpore sektorima prerađivačke industrije s kriterijima za 2015. godinu;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa «Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji» utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravaju financijskih sredstva Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije u svrhu nabave cjepiva protiv gripe za sezonu 2015/2016. godina;
18. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravaju financijskih sredstva Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora za rad Franjevačkog muzeja i galerija „Gorica“ Livno;
19. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravaju prijenosa sredstava s Jedinstvenog računa riznice Ministarstva financija na pod račun Ministarstva gospodarstva – Projekt CAN;
20. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravaju financijskih sredstva iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu Ministarstvu gospodarstva u svrhu sufinanciranja Privredno-turističke manifestacije „Dani drvarske drenjine“ u Drvaru;
21. Razmatranje prijedloga rješenja o imenovanju pregovaračkog tima Vlade Hercegbosanske županije za usklađivanje kolektivnih ugovora i donošenje novih kolektivnih ugovora za djelatnost zdravstva, policije te osnovnog i srednjeg obrazovanja;
22. Tekuća pitanja.