U utorak, 28. svibnja 2013. godine u 9 sati održat će se 19. (devetnaesta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 18. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Prihvaćanje Zapisnika s 3. izvanredne sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava-Ministarstvo unutarnjih poslova;
4. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o formiranju Županijske popisne komisije za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine- Federalni zavod za statistiku;
6. Razmatranje zahtjeva za transfer sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu – Agencija za privatizaciju;
7. Razmatranje zahtjeva za prijenos sredstava za vježbenike – Uprava za šumarstvo;
8. Razmatranje prijedloga mjera iz oblasti gospodarstva-pomoć JP Rudnici ugljena Tušnica;
9. Razmatranje Izvješća o stanju u zdravstvenim ustanovama Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za prvo tromjesečje 2013. godine;
12. Razmatranje prijedloga Zaključka o podršci projektu vodoopskrbe livanjske općine;
13. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti koncesija;
14. Razmatranje zahtjeva za uplatu doprinosa;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava za nabavu Endoskopskog stupa za kolonoskopiju i gastroskopiju;
16. Tekuća pitanja