U utorak, 23. prosinca 2014. godine u 9 sati održat će se 34. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 33. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izvršavanju Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za period 1. siječnja 2015. do 31. ožujka 2015. godine;
5. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje Financijskog plana za 2015. godinu Županijskog zavoda za upošljavanje;
7. Razmatranje nacrta izvještaja Univerzalnog periodičnog pregleda Bosne i Hercegovine;
8. Razmatranje prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o utemeljenju službe za odnose s javnošću;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda za zakonodavstvo Vlade Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
11. Razmatranje obavijesti o inspekcijskom nadzoru Porezne uprave – Županijska bolnica;
12. Tekuća pitanja.