S obzirom da se u pojedinim medijima pojavio članak, preuzet iz lista „Glas Srpske“, u kojem se navode netočni podaci koji se odnose i na Vladu Hercegbosanske županije, u prilogu objavljujemo originani demanti Urbanističkog zavod RS upućen Glasu Srpske, u kojem je i objavljen sporni članak. DEMANTI URBANISTIČKOG ZAVODA RS

U izdanju «Glasa Srpske» od 23.03.2010. objavljen je članak po naslovom «Ne zna se gdje je nestalo uplaćenih 150.000 KM» koji je napisao vaš novinar Goran Maunaga. U tekstu je, između ostalog, navedeno sljedeće: «U Urbanističkom zavodu RS nema traga novcu koji je Ministarstvo građevinarstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoline Vlade Livanjskog kantona tom preduzeću uplatilo za izradu prostornog plana na osnovu ugovora vrijednog 248.000 KM. U Zavodu je “Glasu Srpske” potvrđeno da u tom preduzeću niko ne zna šta je s tim novcem, koji je trebalo da od prije godinu i po, kada je potpisan ugovor bude uplaćivan, uz 20 odsto avansa, u 24 mjesečne rate od po 9.500 KM.»
S obzirom na niz netačnih navoda, molimo Vas da – u skladu sa odredbama o javnom informisanju – ovaj demanti u cjeline objavite u Vašem listu. Sredstva po ugovoru o izradi Prostornog plana Hercegbosanske županije su uplaćena na račun Urbanističkog zavoda RS, a.d. od strane Vlade Hercegbosanske županije (Livanjskog kantona). Riječ je ukupno o 168640 KM – avans u iznosu od 49600 KM (20 %) i 12 mjesečnih rata u ukupnom iznosu od 119040 KM (mjesečna rata u iznosu od 9920 KM). Netačna je tvrdnja da u Urbanističkom zavodu RS «niko ne zna šta je sa tim novcem». U našoj finansijskoj službi postoje dokazi o uplati ovih sredstava, u šta se vaš novinar može konkretno uvjeriti. Inače, ugovorom je predviđeno da se plaćanje ovog posla izvrši na sljedeći način: 20 % kao beskamatni avans, a ostatak naknade u 20 jednakih mjesečnih rata. Ova dinamika plaćanja odgovara nivou završenog posla na izradi ovog prostorno – planskog dokumenta. Urbanistički zavod RS, a.d. je kao nosilac izrade plana uradio nacrt Studije ranjivosti prostora Hercegbosanske županije i nacrt Prostorne osnove Prostornog plana Hercegbosanske županije. Trenutno radni tim postupa po primjedbama na ova dva dokumenta i planirano je da početkom sljedećeg mjeseca Vlada Hercegbosanske županije usvoji oba ova dokumenta, nakon čega bi se pristupilo izradi prednacrta Prostornog plana Hercegbosanske županije.

Orginalni dopis- demanti UZ RS možete vidjeti ovdje