U dnevnom tisku i web stranicama portala u Bosni i Hercegovini u tekstu pod naslovom “U županiji egzistira 13 ilegalnih liječničkih ordinacija”, iznijeto je niz neistinitih, neprovjerenih i izmišljenih informacija i navoda koje Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije kao tijelo državne uprave ovlašteno da provodi postupak izdavanja rješenja o ispunjenosti uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti i tijelo koje vodi registar zdravstvenih ustanova odlučno i sa gnušanjem odbacuje i demantira.
Naime, radi istine, napominjemo cijenjenoj javnosti, da registar zdravstvenih ustanova na području županije nije javno objavljen, kao i činjenicu da se ovom Ministarstvu nije obraćao niti jedan pravni ili fizički subjekt radi uvida u podatke iz Registra zdravstvenih ustanova. Stoga, tvrdnje u sporno objavljenom tekstu ‘‘da na području županije egzistira 13 ilegalnih liječničkih ordinacija odnosno da egzistiraju samo dvije legalne ordinacije’’ ne samo da su neistinite i neodržive nego su imale za cilj namjerno destabiliziranje i obmanjivanje šire javnosti.
Također, ovim putem želimo skrenuti pažnju cijenjenoj javnosti da svatko može sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine izvršiti uvid u Registar zdravstvenih ustanova, te se na taj način istinito informirati.