Ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa Gordana Cikojević i predstavnici Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH- Kantona 10 potpisati će danas, 22. rujna 2010.godine u 14 h u zgradi Vlade Izmjene i dopune ( Aneks ) Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji.Novinari se pozivaju da nazoče potpisivanju Ugovora.