Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava građane Hercegbosanske županije da je četvrtak, 1. studeni 2012. godine (Dan svih svetih), blagdan i neradni dan u Hercegbosanskoj županiji sukladno Zakonu o blagdanima i neradnim danima HR HB (“Narodni list Hrvatske Republike Herceg-Bosne”, broj 45/95).
Također, petak 2. studeni 2012. godine (Dušni dan) je neradni dan u Hercegbosanskoj županiji.
Obavijest možete preuzeti OVDJE