U petak, 28. prosinca 2012. godine u  9 sati održat će se 12. (dvanaesta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 11 sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na privremenu listu lijekova;
4. Razmatranje prijedloga preporuke o rang-listi kandidata za izbor člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ispred osnivača Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za provođenje postupka za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Hercegbosanska županija i Zavod za Zdravstveno osiguranje i izbor i imenovanje ravnatelja, predsjednika članova vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije i Preporuke o rang-listama kandidata za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Hercegbosanska županija i Zavoda za zdravstveno osiguranje i izbor i imenovanje ravnatelja, predsjednika članova vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o sufinanciranju nadgrobnih spomenika – Uprava za pitanja branitelja;
7. Razmatranje Zamolbe za financijskom pomoći, izgradnja biste fra Marka Jukića, – Uprava za pitanja branitelja;
8. Razmatranje izmjena i dopuna Financijskog plana za 2012. godinu Županijskog zavoda za upošljavanje;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke transfera poticaja poljoprivrednoj proizvodnji;
10. Davanje suglasnosti na Pravilnik o vlastitim prihodima Gimnazije Tomislavgrad;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o vlastitim prihodima – Ministarstvo gospodarstva;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju tekućih transfera sufinanciranja udruga građana Hercegbosanske županije;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za Upravna vijeća Federalnog zavoda za MIO/PIO;
16. Razmatranje Zahtjeva za transfer sredstava iz Proračuna – Agencija za privatizaciju;
17. Razmatranje prijedloga Rješenja po pravu nadzora;
18. Tekuća pitanja.