U ponedjeljak, 3. prosinca 2012. godine u 900 održat će se 10. (deseta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 9. (devete) sjednice Vlade Hercegbosanske     županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o zaštiti na radu Hercegbosanske     županije;
3. Razmatranje nacrta Zakona o posredovanju pri upošljavanju     Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće     ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće,    porođaja i njege djeteta;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o pravu na naknadu ženi-majci a koja     nije u radnom odnosu i pravo na jednokratnu naknadu za opremu novorođenčeta;
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju člana Savjeta     prostornog plana za područje Hercegbosanske županije i Rješenje o     imenovanju članova Savjeta Prostornog plana za područje Hercegbosanske     županije;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava u svrhu     potpore Obrtničkoj komori Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o transferu sredstava Turističkoj     zajednici Hercegbosanske županije;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju korištenja vlastitih     sredstava – Uprava za inspekcijske poslove;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka javne nabave     po načelu „staro za novo“ i jednog novog vozila – Uprava za inspekcijske     poslove;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o     stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj školi „Tin Ujević“ iz     Glamoča;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o     stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj strukovnoj školi     Tomislavgrad;
13. Razmatranje Izvješća o provedenom Probnom popisu na području     općine Livno – Županijsko popisno povjerenstvo;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o     načinu obračuna i visini naknada za rad u posebnim uvjetima policijskih     službenika MUP-a Hercegbosanske županije;
15. Razmatranje radne verzije Sporazuma o suradnji na poslovnim     europskih integracija između Bosne i Hercegovine i Vlada županija     Federacije Bosne i Hercegovine;
16. Razmatranje prijedloga Pravilnika o popisu sredstava, sitnog     inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza kod korisnika     Proračuna Hercegbosanske županije;
17. Razmatranje Izvješća Proračuna Hercegbosanske županije za     razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2012. godine;
18. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade članovima Ureda za     žalbe javnosti;
19. Razmatranje prijedloga Odluke o financiranju projekta izgradnje županijske/regionalne     ceste Prolog-Vaganj (granica RH);
20. Tekuća pitanja.