U utorak, 30. listopada 2012. godine u 900 održat će se 8. (osma) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 7. (sedme) sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o zaštiti na radu Hercegbosanske     županije;
3. Razmatranje smjernica ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske     županije za razdoblje 2013.-2015. godine;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju korištenja vlastitih     sredstava – Uprava za inspekcijske poslove;
5. Razmatranje Zahtjeva Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od     prirodnih i drugih nesreća, za utvrđivanje visine naknade;
6. Razmatranje prijedloga za dodjelu pomoći za saniranje štete od     prirodne nesreće -prostorni požari u općini Tomislavgrad;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva     gospodarstva broj: 05-04-2-17-116/11 od 16. listopada 2012. godine i     odobravanju Studije izvodljivosti za izgradnju vjetroparka u cilju     korištenja vjetropoetncijala za proizvodnju električne energije na     području općine Bosansko Grahovo na lokaciji Derala;
8. Razmatranje prijedloga Odluko o transferu sredstava Mjesnoj     zajednici Mlakva za financiranje izgradnje lokalnog puta;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program     razvoja malog gospodarstva kroz subvencioniranje kamata na investicijske     kredite u malom gospodarstvu za 2012. godinu;
10. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o     stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj ekonomskoj školi     Livno;
11. Razmatranje prijedloga sredstava općinama za gospodarski razvoj za     2012. godinu;
12. Nabavka vozila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede     i šumarstva Hercegbosanske županije od Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske     županije (Golf IV);
13. Izvješće o neizvršenim a stvorenim obavezama za korisnike     Proračuna Hercegbosanske županije;
14. Razmatranje Plana aktivnosti Vlade Hercegbosanske županije po     preporukama revizora;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju plana aktivnosti Vlade     Hercegbosanske Županje koje će se poduzeti u tijeku 2012. godine i u     narednoj 2013. Proračunskoj godini po preporukama revizora;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće     ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće,    porođaja i njege djeteta;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o pravu na novčanu naknadu     ženi-majci koja nije u radnom odnosu i pravo na jednokratnu naknadu za     opremu novorođenčeta;
18. Tekuća pitanja.