U petak, 19. listopada 2012. godine u 900 održat će se 7. (sedma) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 6. (šeste) sjednice Vlade Hercegbosanske     županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o transferu sredstava iz Tekuće     pričuve – Ministarstvo gospodarstva;
3. Razmatranja Mišljenja na prijedlog Prostornog Plana Federacije     Bosne i Hercegovine;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program     utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2012. godinu – Uprava     za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a
5. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor     članova Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobrenju Ministarstvu     gospodarstva Hercegbosanske županije da aplicira na Četvrti poziv za     dodjelu bespovratnih sredstava Programa za Jugoistočnu Europu s projektom     SNAP-SEE;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobrenju Ministarstvu     gospodarstva Hercegbosanske županije da aplicira na Drugi poziv za dodjelu     bespovratnih sredstava Programa IPA Jadranska suradnja s projektom     akronima CAN;
8. Razmatranje Zapisnika o provedbi natječaja za imenovanje     županijskog javnog pravobranitelja za područje Hercegbosanske županije i     prijedloga Odluke o imenovanju Županijskog pravobranitelja za područje     Hercegbosanske županije ;
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije     za 2011. godinu;
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije     za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine;
11. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška     sredstava tekućih transfera „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“    utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška     sredstava tekućih transfera „Subvencija za veterinarstvo“ utvrđenih     Proračunom Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
13. Razmatranje prijedloga     Odluke o usvajanu Programa utroška sredstava tekućih transfera „Potpora     općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za     2012. godinu;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška     sredstava u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa utvrđenih     Proračunom Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
15. Razmatranje smjernica ekonomsko-fiskalne politike 2013.-2015.    godine za Hercegbosansku županiju;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava za pomoć    Županijskoj bolnici Livno za nabavu opreme (gastroskop-kolonoskop);
17. Tekuća pitanja.