U četvrtak,  22. listopada 2015. godine u 9 sati održat će se 15. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 14. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Zakona o vodama Hercegbosanske županije;
3.  Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegboosanske župnije za sufinanciranje projekata ekoloških udruga za 2015. godinu;
4. Razmatranje Konačnog izvješća o izvršenoj reviziji financijskih izvješća Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
5.  Razmatranje Izvješća o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu izbora člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH ispred Hercegbosanske županije i Preporuke s rang-listom kandidata;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju člana školskog odbora Srednje ekonomske škole Livno;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve-Služba za odnose s javnošću;
8.  Razmatranje Izvješća o radu povjerenstva za stručni ispit koordinatora za zaštitu na radu i prijedloga Rješenja o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju naknade Ispitnom Povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila, za mjesec srpanj, kolovoz i rujan 2015. godine;
10.  Razmatranje Izvješća o radu povjerenstva za stručni ispit zdravstvenih djelatnika medicinske srednje stručne spreme i Prijedlog rješenja za isplatu naknade za rad;
11. Razmatranje Izvješća o stanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na području MUP-a K 10 za prvih devet mjeseci 2015. godine;
12. Tekuća pitanja.