U ponedjeljak, 5. listopada 2015. godine u 9 sati održat će se 13.  sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 12. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Izvješća o izvršavanju Plana Proračuna Hercegbosanske županije za period siječanj-lipanj 2015. godine;
3.  Razmatranje prijedloga Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
4.  Razmatranje prijedloga Pedagoških standarda i normativa za srednje škole i prijedlog Pedagoških standarda i normativa osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenih članova Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Livno;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava „Bistrica“ Livno;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Udruženje Merhamet;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – vježbenici;
11.  Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegbosanske županije;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta „Zeleni održivi razvoj“ čiji je cilj povećanje energetske učinkovitosti u JU Inkluzivni vrtić Livno;
14. Tekuća pitanja.