U četvrtak,  16. srpnja 2015. godine u 9 sati održat će se 8. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 7. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o vodama Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu povrata robno – novčanog kredita;
4. Razmatranje prijedloga Odluke – Uprava za pitanja branitelja;
5. Razmatranje prijedloga Rješenja – Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
6.  Razmatranje Izvješća o radu Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta u pogledu prostora, kadra i veterinarsko-tehničke opreme za obavljanje veterinarske djelatnosti i o radu Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati farme i uvjeta za zaštitu i dobrobit životinja na farmama;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa kao financijska pomoć  Biciklističkom klubu „Livno” za organiziranje Državnog prvenstva u brdskom biciklizmu;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa kao pomoć MNK „Seljak” za održavanje Malonogometnog turnira LJETO 2015. godine;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – Ministarstvo rada, zdravstva, socijane skrbi i prgnanih;
10.  Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve – Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih kao financijaka pomoć Udruženju udruga umirovljenika –  penzionera Hercegbosanske županije;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijakih sredstava iz Tekuće pričuve – Ministarstvo gospodarstva;
12. Tekuća pitanja.