U četvrtak, 11. listopada 2012. godine u 900 održat će se 6. (šesta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 5. (pete) sjednice Vlade Hercegbosanske     županije;
2. Isplata troškova – Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na     području Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje Zahtjeva Vinka Stanića i Miroslave Pavić o     Investicijskom održavanju zgrade bivšeg ZAP-a u Livnu;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o poništenju Javnog oglasa za izbor     i imenovanje dva člana Upravnog vijeća Sveučilišne bolnice Mostar i     Ispravke Javnog oglasa broj: 09-01-37-68.7/10 od 11. kolovoza 2010.    godine, i o davanju suglasnosti za ponovno raspisivanje Javnog oglasa za     izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice     Mostar ispred Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje Zahtjeva za transfer sredstava iz Proračuna 2012.    godinu Hercegbosanske županije – Agencija za privatizaciju;
6. Razmatranje prijedloga za preraspodjelu sredstava – Uprava za     pitanje branitelja;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava     Sveučilištu u Mostaru i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih     znanosti Sveučilišta u Mostaru;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava za     vježbenike 10., 11. i 12. mjesec 2012. godine;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odavanju suglasnosti na Program utroška     sredstava u Ministarstvu, rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru povjerenstva za provođenje     postupka izbora članova upravnih vijeća zdravstvenih institucija na     području Hercegbosanske županije;
11. Razmatranje Financijskog izvješća Zavoda za zdravstveno osiguranje     Hercegbosanske županije – nastavak s 2. sjednice Vlade Hercegbosanske     županije;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o kupovini vozila staro za novo –    Županijski sud Livno;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o kupovini vozila staro za novo – Općinski     sud Livno;
14. Razmatranje pokretanja postupka za dodjelu koncesije Čajuša –    Adria ski;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju okvirne vrijednosti     nastavka izgradnje prostornog plana Hercegbosanske županije;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program     utroška sredstava u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske     županije;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o     vlastitim prihodima Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske     županije;
18. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava Upravi za     šumarstvo za nabavu goriva;
19. Razmatranje prijedloga Odluke o utrošku sredstava za poticaju     poljoprivrednoj proizvodnji;
20. Tekuća pitanja