U četvrtak, 2. srpnja 2015. godine u 900 održat će se 6. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 5. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Programa rada Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
3. Razmatranje Plana rada Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
4. Razmatranje Programa rada Ministarstva financija Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnateljice Srednje škole Drvar;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana” utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Livno;
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj – ožujak 2015. godine;
10. Razmatranje Akcijskog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Hercegbosanskoj županiji (2014.-2017.);
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve  – Ministarstva     gospodarstva;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve – Služba za odnose s javnošću;
13. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje privatne prakse – Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
14. Razmatranje Izvješća o radu Stručnog povjerenstva za vršenje procjene za krčenje/prenamjenu šumskog zemljišta u šume – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
15. Tekuća pitanja.
         – Zaključak;
         – Informacija – Ministarstvo financija.