U srijedu, 3. lipnja 2015. godine u 9 sati održat će se 3. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 2. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslova za 2015. godinu;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Domu zdravlja Drvar;
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o prestanku radnog odnosa i prijedloga Odluke o ovlaštenju;
7. Tekuća pitanja.