U ponedjeljak, 19. siječnja 2015. godine u 12 sati održat će se 35. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 34. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Direkcije robnih rezervi Vlade Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje rebalansa prihoda i rashoda za 2014. godinu i prijedloga Odluke o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele;
6. Razmatranje prijedloga Odluke – Ministarstvo gospodarstva;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja natječaja za ravnatelja Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje Izvješća – Ministarstvo unutarnjih poslova;
9. Tekuća pitanja.