U četvrtak, 13. studenoga 2014. godine u 10 sati održat će se 31. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 30. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora, određivanju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji s poduzećem „ SKI IVAN” d.o.o. Kupres;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije – VRAN DUKIĆ Tomislavgrad;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na uvrštavanje u Proračun Hercegbosanske županije novog proračunskog korisnika – Javna ustanova Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju „NOVA NADA” Kovači b.b., Tomislavgrad;
6. Razmatranje zahtjeva za odobrenje financijskih sredstava za obavljene liječničke preglede;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti organima uprave Hercegbosanske županije za zaključivanje Ugovora o zakupu prostorija;
8. Razmatranje Ponude za grijanje zgrade Vlade Hercegbosanske županije – ESCO ECO ENERGIJA;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenju namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH;
11. Razmatranje Zahtjeva za uvrštavanje u Proračun Hercegbosanske županije – Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „ Potpore općinama – vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera „ Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
14. Razmatranje Zamolbe za dodjelu novčane potpore za funkcioniranje Crvenog križa općine Livno;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava HVIDR-i Kupres;
17. Tekuća pitanja.