U četvrtak, 25. rujna 2014. godine u 9 sati održat će se 29. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 28. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Službe za odnose s javnošću Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s Transfer udrugama građana utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o izmirenju obveza (dugovanja) prema sveučilištu u Mostaru;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – Dječjem vrtiću „Pčelice” Livno;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – Dječjem vrtiću „Leptirići” Glamoč;
12. Razmatranje zahtjeva za financiranje projekata-potpore nižim razinama vlasti;
13. Tekuća pitanja.