U utorak, 16 rujna 2014. godine u 9 sati održat će se 28. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 27. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o izmirenju obveza (dugovanja) prema sveučilištu u Mostaru;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i raseljenih;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava, u svrhu organiziranja kulturnog i šprtskog života na području općine Drvar;
9. Tekuća pitanja.