U srijedu, 10. rujna 2014. godine u 9 sati održat će se 27. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 26. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;

2. Razmatranje Izvješća II o utvrđenim neizmirenim obavezama županijskih proračunskih korisnika iz ranijih godina;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa investiranja kreditnih sredstava namijenjenih općini Drvar i općini Livno;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera iz granta šport utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava udruga građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu
6. Razmatanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele i potpora sektorima prerađivačke industrije s kriterijima iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Program utroška sredstava tekućih transfera „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda za zakonodavstvo Hercegbosanske županije;
14. Razmatranje prijedloga mjera za realizaciju preporuka Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine;
15. Razmatranje prijedloga smjernica ekonomske politike i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2015.-2017. godine;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o izvanrednom popisu, Odluke o otpisu i isknjižavanju stalnih sredstava, Odluke o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza  kod Ministarstva unutarnjih poslova;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju financijskih sredstava – pomoć u rekonstrukciji Doma zdravlja Livno;
18. Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju financijskih sredstava – jednokratna pomoću Udruženju udruga umirovljenika Hercegbosanske županije Livno;
19. Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog „Livanjsko“ na području Hercegbosanske županije, radi prevođenja istog u građevinsko, odnosno, provođenja regulacijskog plana „Vaganj“ općina Livno;
20. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na sjedište Agronomskog instituta za zootehniku Sveučilišta u Mostaru;
21. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju članova Policijskog odbora za policijske službenike i Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10;