U srijedu, 11. lipnja 2014. godine u 12 sati održat će se 19. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 18. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o policijskim službenicima Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum „Institucionalizacija upravljanja energijom i akcijski plan za energetsku efikasnost u BiH” i prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za implementaciju projekta  zeleni ekonomski razvoj  „Institucionalizacija upravljanja energijom i akcijski plan za energetsku efikasnost u BiH”;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih cesta u 2014. godini;
6. Razmatranje prijedloga Uredbe o izmjeni Uredbe o osnutku i ustrojstvu Županijskog stožera civilne zaštite;
7. Razmatranje izvješća o radu Ministarstva financija Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
8. Razmatranje Izvješća  o izvršenju plana proračuna za razdoblje siječanj – ožujak 2014. godine;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za izmirenje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava- Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja – Ministarstvo pravosuđa i uprave;
12. Tekuća pitanja.