U četvrtak, 5. lipnja 2014. godine u 11 sati održat će se 18. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih cesta u 2014. godini;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog za raspodjelu sredstava Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava  Ministarstva unutarnjih poslova za 2014. godinu;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju konačnog iznosa i transfera iz Proračuna Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sufinanciranje „Doprinosa” za realizaciju Projekta br. 00082160, Projekt lokalne uprave/Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP);
8. Razmatranje nacrta Izvješća o reviziji financijskih izvješća Proračuna Hercegbosanske županije Livno za 2013. godinu;
9. Informacija- plaćanje koncesijske naknade – Ministarsvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
10. Tekuća pitanja.