U četvrtak, 29. svibnja 2014. godine u 11 sati održat će se 17. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 16. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o prosvjetnoj inspekciji Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prednacrta Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Uredbe o utemeljenju Žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Uredbe o ustrojstvu, načinu rada, kriterijima za izbor Žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje nacrta Izvješća o reviziji financijskih izvješća Proračuna Hercegbosanske županije Livno za 2013. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora Rudnika ugljena „Tušnica” d.o.o. Livno;
8. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za provođenje postupka kreditnog zaduživanja kod banaka za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta s preporukom;
9. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća;
10. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju, Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč i Rješenja o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč iz reda zdravstvenih djelatnika ustanove;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor jednog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč iz reda zdravstvenih djelatnika ustanove;
12. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za nabavu specijalne policijske opreme iz sredstava Tekuće pričuve za 2014. godinu;
14. Razmatranje prijedloga Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za pograme iz oblasti športa koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna Hercegbosanske županije;
15. Razmatranje prijedloga Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se financiraju i sufinanciraju  sredstvima Proračuna Hercegbosanskec županije;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Centru Nova nada;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Studentskom centru u Mostaru i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru;
18. Tekuća pitanja.