U četvrtak, 27. rujna 2012. godine u 900 održat će se 5. (peta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 4. (četvrte) sjednice Vlade Hercegbosanske     županije;
2 Razmatranje prednacrta Zakona o zaštiti na radu Hercegbosanske     županije;
3. Razmatranje prednacrta Zakona o posredovanju pri upošljavanju     Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Uredbe o uredu za žalbe javnosti;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje     ravnatelja srednje škole Drvar;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje     ravnatelja srednje strukovne škole Tomislavgrad;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa     korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Livno;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju privremenog     Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije;
9. Razmatranje Izvješća o provedenom postupku za dodjelu koncesije za     eksploataciju podzemne vodi iz bušotine na lokaciji Poljane općina Livno,    Odluke o prihvaćanju Izvješća i Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog     Ugovora, određivanju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje     Ugovora o koncesiji s poduzećem „DŽE-CO“ d.o.o. Livno;
10. Razmatranje Zahtjeva Vinka Stanića i Miroslave Pavić o     Investicijskom održavanju zgrade bivšeg ZAP-a u Livnu;
11. Razmatranje Financijskog izvješća Zavoda za zdravstveno osiguranje     Hercegbosanske županije – nastavak s 2. sjednice Vlade Hercegbosanske     županije;
12. Tekuća pitanja.