U utorak, 29. travnja 2014. godine u 11 sati održat će se 14. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 13. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o prosvjetnoj inspekciji Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Mišljenja – Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije – na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinsko – invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine;
4. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o isplati jubilarne nagrade za navršenih dvadeset godina rada u službi;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja javnog oglasa za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju lovišta na privremeno korištenje i visini naknade za korištenje lovišta;
8. Informacija o novoj kategorizaciji cesta;
9. Tekuća pitanja.