U četvrtak, 17. travnja 2014. godine u 9 sati održat će se 13. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 12. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
3. Razmatranje prednacrta Zakona o izvršavanju proračuna za 2014. godinu Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje Programa rada Vlade za 2014. godinu Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje nacrta Zakona o javnom okupljanju Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje Izvješća o radu za 2013. godinu i Financijskog izvješća za 2013. godinu Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje Plana aktivnosti za 2014. godinu i Financijskog plana za 2014. godinu Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Mišljenja Savjeta Prostornog plana o prednacrtu Prostornog plana Hercegbosanske županije;
9. Razmatranje prijedloga Uredbe o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
10. Razmatranje prijedloga Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe Hercegbosanske županije koje obavljaju državni službenici i uvjetima vršenja poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa;
11. Razmatranje prijedloga Uredbe o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici i poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici;
12. Razmatranje prijedloga Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera s visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
13. Razmatranje prijedloga Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja stručnog upravnog ispita namještenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji i Programa stručnog upravnog ispita za namještenike u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
14. Razmatranje Općih smjernica kadrovske politike u tijelima državne službe Hercegbosanske županije;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda za 2014. godinu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
16. Tekuća pitanja.