U četvrtak, 03. travnja 2014. godine u 11 sati održat će se 12. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 11. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Programa rada Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
3. Razmatranje Plana i programa rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnateljice Srednje škole „Kupres” iz Kupresa;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva broj: 05-04-3-18-215/09 od 25. listopada 2013. godine i odobravanju Elaborata o zalihama i Projekta eksploatacije mineralne sirovine tehničko građevnog kamena-vapnenca, općina Livno (lokacija Kamešnica);
6. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva broj: 05-04-2-17-314/10 od 7. ožujka 2014. godine i odobravanju Studije o opravdanosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Livno na lokaciji Debelo Brdo;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje Izvješća o radu za 2013. godinu Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije;
9. Razmatranje materijalno-financijskog poslovanja Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
10. Razmatranje Programa rada za 2014. godinu Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije;
11. Razmatranje Financijskog plana za 2014. godinu Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog  zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (pozitivna lista lijekova Hercegbosanske županije);
13. Tekuća pitanja.