U četvrtak, 20. veljače 2014. godine u 11 sati održat će se 7. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 6. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova;
3. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
4. Razmatranje Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za Zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje Izvješća o radu Uprave za ceste Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
7. Razmatranje plana i programa rada Uprave za ceste Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
8. Razmatranje Informacije – Županijski javni pravobranitelj;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o pružanju financijske potpore obrtu;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izradi strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2014. – 2020. godine;
11.  Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu udjela državnog kapitala u JP Rudnik ugljena „Tušnica” d.o.o. Livno;
12.  Tekuća pitanja.