U četvrtak, 27. lipnja 2013. godine u 9 sati održat će se 20. (dvadeseta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 19. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
3. Razmatranje prednacrta Zakona o javnom okupljanju;
4. Razmatranje nacrta Zakona o šumama Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje Programa rada Vlade Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
6. Razmatranje Izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana aktivnosti Projekta razvoja županijske uprave-OSCE;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće potpore Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu za pomoć vatrogasnim postrojbama Hercegbosanske županije;
9. Razmatranje Preporuka za poduzimanje privremenih mjera zaštite i spašavanja;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju potpore za pokretanje industrijske proizvodnje Rudnicima ugljena „Tušnica“ d.o.o. Livno;
11. Razmatranje Zaključka „solarni parkovi“;
12. Razmatranje Zahtjeva J.P. „ Park prirode Blidinje“ d.o.o.;
13. Razmatranje prijedloga Plana i programa zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih/regionalnih cesta u 2013. godini;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2013. godinu – Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a;
15. Razmatranje prijedloga Odluke za raspodjelu sredstava – Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Tomislavgrad;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju cijene lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije-generička imena;
18. Razmatranje Zapisnika i Zaključka povjerenstva za provedbu postupka izbora i imenovanja ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
19. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli poticajnih sredstava gospodarskim društvima drvno-prerađivačke industrije za sufinanciranje-certificiranja djelatnosti i proširenja tržišta-izvoz;
20. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju školskih odbora srednjih škola u Hercegbosanskoj županiji;
21. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2013. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
22. Urgencija-Federalnog zavoda za statistiku;
23. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor najpovoljnije ponude za udžbenike I. razreda devetogodišnjeg obrazovanja;
24. Razmatranje Izvješća povjerenstva za nagodbu u predmetu Džeko i Neven Salapić;
25. Troškovi donacije iz Njemačke;
26. Tekuća pitanja;