U srijedu, 27. veljače 2013. godine u 9 sati održat će se 15. (petnaesta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 14. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prednacrta Zakona o sigurnosti na cestama Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje Programa rada Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za rad Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period 2008. – 2028. godine;
6. Razmatranje Programa rada Uprave za ceste Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
7. Razmatranje Informacije o izdavanju osobnih dokumenata u MUP-u;
8. Razmatranje Izvješća o radu za 2012. godinu, Uprava civilne zaštite;
9. Razmatranje Programa o radu za 2013. godinu, Uprava civilne zažutite;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješavanju članova Školskog odbora SŠ „Tin Ujević“ iz Glamoča;
11. Razmatranje Izvješća inspektora za zaštitu od požara u poslovnom objektu zgrade Vlade Hercegbosanske županije;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve – MUP;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovi naknada za obavljanje tehničkih pregleda vozila;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Derela“ općina Bosansko Grahovo metodom poziva, određivanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za korištenje zimskog, turističkog i sportsko-rekreacijskog centra (ski-staza, ski liftova i ski-vučnica) na lokalitetu „Čajuša“, općina Kupres metodom poziva, određivanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji;
16. Razmatranje Programa rada Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
17. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava – Ministarstvo gospodarstva;
18. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za izbor članova Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije;
19. Imenovanje Povjerenstva za izbor člana Upravnog odbora MIO/PIO i Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč i Doma zdravlja Tomislavgrad;
20. Davanje suglasnosti o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru iz Hercegbosanske županije;
21. Prijenos koncesije (Luna d.o.o. na F.L. Wind d.o.o. Tomislavgrad);
22. Davanje odobrenja za potpisivanje notarski obrađenih ugovora (stanovi u karadžinoj zgradi);
23. Tekuća pitanja.