U srijedu, 12. rujna 2012. godine u 900 održat će se 4. (četvrta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 3. (treće) sjednice Vlade Hercegbosanske     županije;
2. Razmatranje prijedloga Financijskog plana Županijskog zavoda za     upošljavanje za 2012. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju odobrenja za raspisivanje     javnog natječaja za izradu preostalog dijela Prostornog plana za područje     Hercegbosanske županije i Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor     najpovoljnijeg ponuđača za izradu preostalog dijela Prostornog plana za     područje Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog     Odluke za imenovanje člana Školskog odbora SSŠ Tomislavgrad;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut     Sveučilišne kliničke bolnice Mostar;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o     unutarnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i     šumarstva;
7. Razmatranje prijedloga Zaključka o proglašenju nevažećim Ugovora o     koncesiji IMG CIGLANA Grahovo d.o.o. Bosansko Grahovo;
8. Razmatranje Izvješća o provedenom postupku za dodjelu koncesije za     eksploataciju podzemne vodi iz bušotine na lokaciji Poljane općina Livno,    Odluke o prihvaćanju Izvješća i Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog     Ugovora, određivanju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje     Ugovora o koncesiji s poduzećem „DŽE-CO“ d.o.o. Livno;
9. Razmatranje Plana i programa Uprave za ceste Hercegbosanske     županije;
10. Razmatranje prijedloga dopune Uredbe o šumama Hercegbosanske     županije;
11. Razmatranje prijedloga Uredbe za žalbe javnosti – Ministarstvo     unutarnjih poslova;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o     vlastitim prihodima – Ministarstvo unutarnjih poslova
13. Razmatranje prijedloga kriterija za izbor članova za upravna     vijeća
14. Tekuća pitanja.