Pozitivna lista lijekova HBŽ-a jedna je od najširih listi lijekova u FBiH i s nižim cijenama od federalnih cijena lijekova te je usmjerena na brigu za zdravlje pacijenata uz maksimalne ostvarene uštede, kazao je Dragoslav Topić, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije za Federalnu novinsku agenciju (Fenu).

Vlada Hercegbosanske županije nedavno je usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja HBŽ-a (pozitivna lista lijekova).

Odgovarajući na upit što to nova Odluka o listi lijekova donosi njihovim korisnicima te zašto ona nije izmijenjena u roku propisanom odlukom Vlade FBiH iz rujna 2014. godine, ministar Topić rekao je da stalno komunicira s resornim Zavodom te da kašnjenjem usvajanja ove odluke nisu učinjeni nikakvi propusti kao i to da njemu iz Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ-a do sada nisu prijavljivani nikakvi povećani troškovi i gubitci.

Prema njegovim riječima, županijska Vlada je još u travnju 2014. godine, na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, donijela Odluku o pozitivnoj listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja HBŽ-a.

Ta pozitivna lista lijekova urađena je u skladu s Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova te prvi put u sebi sadrži cijelu obveznu A listu lijekova Federacije BiH i neke lijekove s B liste, kazao je Topić.

– Za neke lijekove s A liste lijekova određena je participacija pacijenata, ali postoji i odgovarajuća paralela lijeka čija se cijena priznaje u 100 postotnom iznosu, istaknuo je Topić.

Uz to je napomenuo da se vodilo računa o zdravstveno osjetljivim pacijentima kao što su djeca, dijabetičari, epileptičari, psihijatrijski bolesnici te je za veliku većinu lijekova utvrđeno sudjelovanje Zavoda sa 100 posto iznosom cijene lijeka.

– Pronađen je najbolji balans između pokrivenosti pacijenta terapijom i cijenom lijeka, istaknuo je Topić te dodao da je Povjerenstvo za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova HBŽ-a pratilo potrošnju lijekova te je konstatirano da potrošnja lijekova ide prema predviđenim očekivanjima.

Što se tiče cijene lijekova na Pozitivnoj listi lijekova HBŽ-a, one su, kako kaže ministar, za 95 posto lijekova iste ili niže od federalnih cijena lijekova te su tako od početka njene primjene ostvarene velike uštede.

– Cijenu lijeka pregovara Zavod s proizvođačima i distributerima lijekova, a usklađivanje listi lijekova traži određeno vremensko razdoblje zbog tehničkih priprema koje Zavod mora obaviti u ljekarničkim ustanovama HBŽ-a, kazao je Topić. Dodao je kako bi inzistiranje na potpunom prilagođavanju listi lijekova dovelo do milijunskih gubitaka u Zavodu za zdravstveno osiguranje HBŽ-a koji ionako, po riječima ministra, ima najmanji proračun, a što bi se negativno odrazilo i na funkcioniranje svih zdravstvenih ustanova u HBŽ-u koje su u milijunskim gubitcima.

– Dakle, Pozitivna lista lijekova HBŽ-a jedna je od najširih listi lijekova u FBiH i s nižim cijenama od federalnih cijena lijekova te je usmjerena na brigu za zdravlje pacijenata uz maksimalne ostvarene uštede, imajući na umu da je proračun Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije među najmanjima u Federaciji BiH, naglasio je ministar Topić u razgovoru za Fenu.

Govoreći o izostavljanju stavke jednokratne pomoći osiguranicima Zavoda iz ovogodišnjeg proračuna, Topić je rekao kako se uvođenjem naknade za troškove prijevoza koje ostvaruju osiguranici Zavoda za zdravstveno osiguranje utjecalo na spomenutu stavku, a koja se zbog toga više ne isplaćuje.