IMG_8379Centri civilnih inicijativa danas su u prostorijama PTC-a Forum u Livnu prezentirali rezultate monitoringa rada Vlade i Skupštine Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.
U pisanoj informaciji dostavljenoj novinarima Vlada Hercegbosanske županije tek je nakon imenovanja u svibnju 2015. godine intenzivirala svoj rad. Naime, do sjednice 5. svibnja 2015. godine na kojoj je imenovana nova Vlada Hercegbosanske županije, prosjek održanih sjednica Skupštine i Vlade bio je istovjetan – jedna sjednica mjesečno. No od imenovanja nova Vlada je održala 22 sjednice. Na održanim sjednicama na dnevnom redu se našlo 342 mjere od čega je razmatrano njih 337.

277 mjera je usvojeno, 44 su primljene k znanju, za 11 je dana suglasnost, za dvije je izjašnjavanje odgođeno, dvije su vraćene na doradu, jedna nije usvojena, za tri je odgođena rasprava i dvije su skinute s dnevnog reda. U podnesenoj informaciji Vlada Hercegbosanske županije u „tehničkom mandatu“ prošle godine do imenovanja nove Vlade održala je svega 4 sjednice.

Inače prosjek održanih sjednica aktualne Vlade je 2,75 mjesečno, a poslovnikom o radu Vlade je predviđeno jedanput tjedno održavanje sjednica. Pored toga na broj održanih sjednica utjecali su i godišnji odmori u kolovozu mjesecu prošle godine.

Aktualna Vlada u rujnu 2015. godine usvojila je dokument Okvirnog proračuna za razdoblje 2016.-2018. godina. Vlada je usvojila nekoliko značajnih odluka i zaključaka među kojima se posebice ističu: Odluka o pravu na naknadu neuposlenim majkama, Odluka o pravu na naknadu umjesto plaće ženi – majci za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, Odluka o naknadama za rad u radnim tijelima u svrhu planiranih ušteda i Odluka o odobravanju Ministarstvu gospodarstva apliciranja za dodatna sredstva za radove u okviru projekta CAN koji će se financirati iz bespovratnih sredstava programa IPA Jadranska suradnja.

Posebice se ističe kako je na sjednici Vlade 16. prosinca 2015. godine u nacrtu utvrđena Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2014.-2020. godina. Usvajanjem nacrta Strategije razvoja Hercegbosanske županije Vlada je napravila značajan korak kojim bi u konačnici mogla doprinijeti boljem životu građana u županiji.

Također, Vlada je prošle godine uputila u proceduru usvajanja Zakona o vodama Hercegbosanske županije.
U monitoringu rada Vlade Hercegbosanske županije Centri civilnih inicijativa naglašavaju zadovoljavajuću razinu transparentnosti rada Vlade Hercegbosanske županije. Služba za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije sjednice Vlade redovito najavljuje, a nakon održane na web stranici Vlade objavljuju se detaljne informacije o realizaciji mjera koje su bile na dnevnom redu.  Služba za odnose s javnošću svakodnevno na mail adrese različitih medijskih kuća iz cijele BiH, te domaćih i međunarodni organizacija dostavlja informacije o radu Vlade i ministarstava Hercegbosanske županije. Zapisnici sa sjednica se redovito nakon nekoliko dana od održavanja dostavljaju CCI dostavljaju elektroničkom poštom.  Na web stranici Vlade se pored osnovnih informacija o sasatavu Vlade, ostalim županijskim tijelima mogu pronaći ključni dokumenti kao što su Proračun za 2015. godinu i njegovo izvršenje za privih 6 mjeseci prošle godine, proračuni i izvješća o izvršenju Proračuna za posljednjih 5 godina, DOP za razdoblje 2015.-2016. godina, Reformska agenda itd.

Među objavljenim dokumentima se mogu naći i Narodne novine Hercegbosanske županije od 1996. do kraja 2015. godine. Na web stranci postoji i mogućnost postavljanja pitanja Vladi kao i odgovori na njih. CCI ističu redovito i svakodnevno ažuriranje informacija koje se objavljuju na web stranici Vlade Hercegbosanske županije.

Na današnjoj konferenciji predstavnici CCI-a govorili su i o preporukama za poboljšanje rada Vlade Hercegbosanske županije, a izneseni su i podatci o neto primanjima članova Vlade u prošloj godini.

Monitroring rada Vlade i Skupštine Hercegbosanske županije za prošlu 2015. godinu novinarima su danas predstavili: Ana Lučić, koordinator za medije CCI i Vesna Milas, konzultantica za monitoring